KVKK Metni

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizi işlerken sizin gizliliğinizi korumak ve verilerinizi güvenli bir şekilde işlemek firmamız için önemlidir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu
Alican Nakliyat
Bağlarbaşı, Bağdat Cad. NO:457 D:211, 34844 Maltepe/İstanbul
+90 546 877 91 13
alicannakliyat@gmail.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi
Ürün ve hizmetlerin sunulması
Talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi
Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz, işlenme amacına bağlı olarak belirlenen süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sonunda imha edilecektir.

Kişisel Verilere Erişim
Kişisel verilerinize, yalnızca ilgili personelimiz ve yetkilendirilmiş iş ortaklarımız erişebilir. Verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari önlemler alınmıştır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine aşağıdaki haklar tanınmaktadır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
İletişim

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için Alican Bayrambey ile iletişime geçebilirsiniz.

Değişiklikler
Bu metinde zaman zaman güncellemeler yapılabilir. Güncellemeler hakkında size bilgi vermek için gerekli iletişim yöntemleri kullanılacaktır.